ایران سایت اکونومی متخصص وردپرس
 کمپرسور کار از گذشته تاکنون
از سال ۸۲ شروع شد
سالها تجربه در صنعت کمپرسور …
طی کردن دوره های آموزشی در بهترین کارخانجات کمپرسور سازی خارجی
و ارایه خدمات به بیش از ۲۶۰۰ مشتری :
باعث شد تا اولین کلینیک تخصصی کمپرسور و قطعات صنعتی را افتتاح کنیم .
هدف ما ارایه بهترین خدمات به مصرف کنندگان است .
معتقدیم رسالت یک فروشنده بعد از فروش آغاز می شود …
در ضمن ٬ شما هم می توانید در کمپرسور کار فروشنده شوید …
تاریخ پروژه
1401
مدت زمان پروژه
23
https://www.compressorkar.com/